El Consell Comarcal aprova el reglament del Consell de la Gent Gran

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat en la sessió del mes de març el Reglament del Consell de la Gent Gran. Aquest òrgan es constituirà formalment properament com a òrgan de consulta i participació de les entitats i associacions que tenen una tasca entorn als temes de la gent gran. Aquesta és una de les línies de treball que ha encetat el Consell Comarcal per al col·lectiu de la gent gran, tant pel que fa a la seva cura com també a les polítiques de gent gran activa.

Al Vallès Occidental, la població major de 65 anys arriba a prop de 160.000 persones el 2021 i, en l’horitzó de 2033, es preveu que augmenti el seu pes des d’un 17% fins al 22%. Aquest canvi demogràfic té sobretot nom de dona: dues de cada tres persones de 80 anys o més són dones, les quals representen també més del 53% de la generació dels 60 als 79 anys.

La consellera de Drets Socials, Míriam Casaramona explica que “el Consell de la Gent Gran vol esdevenir un espai de participació i debat que ens ajudarà a donar un impuls a les polítiques de Gent Gran Activa al Vallès Occidental. Els darrers mesos hem treballat per tal de poder constituir formalment aquest nou òrgan i ara aprovem el Reglament de funcionament que té com a finalitat l’organització del Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental amb l’objectiu d’integrar la participació dels ciutadans/es i les associacions en els temes relacionats amb la Gent Gran”.

La composició de l’Assemblea General, com a òrgan de màxima representació del Consell de la Gent Gran, estarà formada per una persona de cadascun dels 23 municipis de la comarca, escollida pel consell municipal de la gent gran si està constituït, o qui designi l’ajuntament. Els cinc municipis de més de 50.000 habitants, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa, podran escollir dos representants. L’Assemblea General estarà presidida pel President del Consell Comarcal.

El Ple comarcal també ha aprovat l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Occidental a la Declaració “Per a uns municipis i comunitats cuidadores” promoguda per la Diputació de Barcelona. Aquesta Declaració fa referència a l’envelliment de la població i a la necessitat d’avançarcap a fórmules més integrals, que posin en el centre de l’atenció a les persones en totes les seves dimensions: social sanitària, relacional, econòmica…També indica que cal reconèixer i posar en valor les activitats i serveis de cures, posant especial èmfasi en la coresponsabilitat i igualtat de gènere.