El Consell Comarcal assessora i orienta a més de 1.100 persones des de l’inici de l’Estat d’Alarma

La situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19 ha produït canvis dràstics en la situació laboral i econòmica de moltes persones i empreses de la comarca. Els ajuntaments que tenen conveni amb el Consell Comarcal per prestar serveis itinerants de Promoció Econòmica i Ocupació han flexibilitzat la forma de prestar els serveis oferint una atenció a distància que ha permès donar resposta a les necessitats del moment. Des de l’inici de la pandèmia, s’han realitzat 2.152 atencions a 1.102 persones residents als municipis de Badia del Vallès, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Ullastrell i Viladecavalls.

S’ha intensificat i reforçat l’orientació i l’assessorament a persones que en aquest context de crisi han sofert canvis en la seva situació laboral i profesional. Moltes de les persones vinculades a les borses de treball dels serveis d’Ocupació s’han vist afectades i actualment es troben en situació d’ERTO o  atur i els ha sorgit la necessitat de reorientar la trajectòria professional. Alguns dels sectors més afectats han estat el comerç i l’hostaleria.

Durant aquests 3 mesos i mig s’han gestionat 29 ofertes de feina que han generat oportunitat d’ocupació. Un total de 305 persones s’han incorporat de nou al mercat laboral amb una nova oportunitat de feina. Es destaca el sector sòcio-sanitari, especialment les residències de tercera edat amb perfils sanitaris i de neteja, l’alimentació i  el control d’accessos.