El Consell Comarcal busca empreses i entitats que vulguin acreditar la seva gestió sostenible

El Consell Comarcal busca empreses i entitats turístiques compromeses amb la sostenibilitat que vulguin acreditar la seva gestió sostenible amb el segell Biosphere. Es tracta d’un distintiu internacional impulsat per la Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de l’Institut de Turisme Responsable. La implantació al territori es realitza a nivell comarcal i l’ens gestor d’aquest distintiu al Vallès Occidental és el Consell Comarcal. Actualment hi ha 26 establiments distingits a la zona i 12 treballant per acreditar-se.

Les empreses i serveis turístics que s’hi adhereixen reben formació, assistència tècnica individualitzada i assisteixen a tallers per poder obtenir a final d’any aquest distintiu que acredita la seva gestió responsable.

El programa està dirigit a un ampli ventall d’activitats vinculades al sector turístic: municipis per acreditar-se com a destinacions turístiques, allotjaments, restauració, empreses de turisme actiu, museus i centres d’interpretació, oficines de turisme, seguretat ciutadana, agències de viatge, cellers, comerços, espais naturals, guies turístics, transport turístic i altres serveis.