El Consell Comarcal col·labora en dos projectes d’investigació científica per fer front a la Covid-19

El Consell Comarcal ha formalitzat dos convenis de col·laboració amb la Fundació Mútua Terrassa i amb la Fundació Parc Taulí amb la finalitat de subvencionar amb 10.923 euros dos projectes destinats a la lluita contra la COVID-19 amb aplicació en l’àmbit sanitari. El ple comarcal del mes de maig va aprovar destinar l’import resultant de les renúncies a l’assignació econòmica mensual dels grups comarcals PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem, Ciutadans, Tot per Terrassa i el PP a la investigació del coronavirus.

La Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social porta a terme el projecte CoVIDCos –CoVIDCor. El seu objectiu és crear eines, mitjançant Realitat Virtual Immersiva i avalades per la evidencia científica, que permetin donar suport als professionals sanitaris així com una resposta ràpida, segura i eficaç en una situació de pandèmia.

La Fundació Parc Taulí, en col·laboració amb Leitat, porta a terme el projecte Respirador Leitat 1. La seva finalitat és desenvolupar un respirador de fàcil fabricació en impressió 3D, fàcil muntatge i de característiques bàsiques per el seu ús, a fi de proveir el màxim d’unitats necessàries als hospitals fins disposar d’un respirador convencional.