El Consell Comarcal contractarà 13 persones a través del programa Treball i Formació 2020

A mitjans del mes de novembre el Consell Comarcal del Vallès Occidental  contractarà 13 persones en el marc de la convocatòria extraordinària Covid-19 del Programa Treball i Formació de la Generalitat de Catalunya. El programa està cofinançat pel Fons social Europeu i ha estat engegat per contribuir a pal·liar l’impacte econòmic i social de la pandèmia.

Les persones contractades han d’estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades a partir del 16 de març de 2020 o en risc de caure en situació d’atur de llarga durada (6 mesos d’atur en els darrers 18 mesos), no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts. Tindran caràcter prioritari en aquesta línia les persones més grans de 45 anys i les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

El Consell Comarcal realitzarà dos projectes amb la participació de les noves contractacions. D’una banda es realitzarà el projecte Promoció de la convivència al Vallès Occidental, al qual participaran 10 de les persones contractades que faran d’ Agents cívics per realitzar tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques.

Les altres tres persones contractades participaran al projecte Suport al desplegament de mesures Comarcals enfront la Covid-19, fent tasques de suport d’anàlisi d’informació socioeconòmica i sanitària sobre l’evolució i impacte de la pandèmia.