El Consell Comarcal critica la inacció de la Generalitat davant el cas del transport d’un jove de Rellinars

El Consell Comarcal dona resposta a les demandes de transport d’una família de Rellinars amb necessitats especials. A dia 1 d’octubre el Departament d’Educació de la Generalitat no ha atès la petició de la família perquè un jove que ha acabat la seva etapa d’escolarització pugui, excepcionalment, fer ús de la línia de Transport Escolar Especial. Arran d’unes informacions aparegudes a la comarca, el Consell Comarcal aclareix que des de la família i l’Ajuntament de Rellinars han reclamat als Serveis Territorials d’Educació, que és qui finança el servei, que es pronunciï sobre si el jove pot seguir fent ús de la línia que passa pel municipi i que recull a un altre usuari.

Els Serveis Socials comarcals que tenen Rellinars dins el seu àmbit d’atenció estan fent un seguiment d’aquesta família des de fa mesos i han emès un informe favorable perquè el jove pugui seguir utilitzant el transport tot i haver acabat el seu període d’escolarització. A 30 de setembre el Consell Comarcal ha fet l’assignació de places vacants a l’alumnat matriculat a ensenyaments reglats no obligatoris.

Feta aquesta assignació i tenint en compte l’informe de Serveis Socials, el Consell Comarcal proposa l’assignació d’una plaça per aquest jove tenint en compte les circumstàncies especials i resolt a dia 2 d’octubre assignar una plaça vacant al jove de Rellinars. El Consell Comarcal critica la inacció de la Generalitat davant casos de discriminació com aquest.