El Consell Comarcal demana participar en la taula de planificació de la Formació Professional

El Consell Comarcal reclama participar en la taula de planificació de la Formació Professional per garantir l’oferta formativa que necesita la comarca. L’entitat comarcal del Vallès Occidental convocarà properament la Mesa de la Formació per tal de poder analitzar la situació que s’ha produït en relació a la Formació Professional. Aquest inici de curs milers d’alumnes de Catalunya han quedat fora de la inscripció en graus mitjà i superior per manca de places. A la comarca s’estima que són al voltant de 2.500, ja que es coneix que a Terrassa hi ha 832 sol•licituds per resoldre i a Sabadell, 1.527.

El president comarcal, Ignasi Giménez, explica que “des del Vallès Occidental hem apostat sempre per la formació professional i hem apostat per una formació dual. Fa temps que demanem estar a la taula de planificació del Departament d’Educació perquè volem garantir que l’alumnat tinguin l’opció de cursar els graus que volen i perquè creiem que cal ajustar l’oferta a la demanda empresarial i industrial de la nostra comarca”.

Per això “Demanem que es tingui en compte les peculiaritats del territori, la demanda formativa i el mapa d’oferta existent per tal de portar a terme una millor planificació a mig i llarg termini dels grups, especialitats i oferta al Vallès Occidental per evitar situacions com la que estem vivint aquest inici de curs, amb milers de joves sense saber com afrontar els seus estudis” afegeix Giménez, qui ha traslladat aquesta informació al darrer Ple comarcal.

Des del Departament s’indica que s’ha augmentat la ràtio un 10% i s’han obert 13 nous grups a la comarca. També es vol oferir formació a distància a prop de 4.000 alumnes a tot Catalunya. En aquest cas Ignasi Gimenez explica que “ens preocupa que aquests joves hagin de fer la formació a distància. Però hem de saber que en la formació a distància el risc d’absentisme i d’abandonament dels estudis és molt més gran en l’educació virtual. Per no parlar de la bretxa digital, de les mancances tecnològiques de moltes famílies. No podem crear més desigualtats.

Perquè no oblidem que l’abandonament escolar a Catalunya estem en el 18% quan la mitjana d’Europa aglutinant realitats diverses està en el 10%”. La connexió i interrelació del teixit productiu i del conjunt de centres formatius és un aspecte estratègic per a poder desplegar les innovacions i canvis que el sistema de formació requereix i per a donar respostes concretes a les necessitats del teixit productiu i a les apostes sectorials del territori. Exemples com el desplegament de la formació dual posa de manifest la necessitat d’implementar noves formes de cooperació, col•laboració i participació públic-privada.

En el marc del Pla de Reactivació Socioeconòmica està activa la Mesa de la Formació pel Treball en una aposta decidia per impulsar una visió integrada de la formació professional. En formen part representants dels serveis de formació i ocupació dels ajuntaments, els Consells de l’FP de Rubí, de Terrassa i del CRIRC (Conca del Ripoll i Riera de Caldes), agents socials i econòmics, EURECAT, la UAB i també hi participen la SOC i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.