El Consell Comarcal edita una guia interactiva que recull tots els ajuts per a la transició energètica

Demanar un ajut no sempre és una gestió fàcil i per això el Consell Comarcal ha editat una guia pràctica que ofereix informació fàcil i accessible sobre les diferents convocatòries obertes per a ajudar al territori a fer la transició energètica. La guia, impulsada des de l’Agència d’Energia del Vallès Occidental, vol ordenar tota l’oferta d’ajut i ajudar a tothom qui ho vulgui a sol·licitar.

Actualment estan obertes diferents convocatòries d’ajuts per a la transició energètica destinades tant a la ciutadania en general com a empreses i a l’administració. Aquestes convocatòries provenen tant de fons europeus com d’altres institucions i fan referència a rehabilitació i eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible o comunitats energètiques.

Per això, el nou document, d’una forma interactiva, va guiant la persona usuària tot fent un recorregut a base de clics, segons l’àrea d’interès, el grup de beneficiaris i el tipus d’ajut. Per exemple, es pot escollir els ajuts de rehabilitació energètica i centrar-los en els que estan destinats a la ciutadania. Un cop aquí es pot escollir si es vol rehabilitar edificis, habitatges … i accedir a tota la informació de les convocatòries disponibles. En cada cas s’informa dels elements subvencionables, les quanties, els terminis i on cal dirigir-se per a sol·licitar-los.

Aquesta guia pràctica ha estat treballada tècnicament per tal de poder donar servei tant als ajuntaments de la comarca com a les empreses, així com també a la ciutadania en general. Es vol que es pugui accedir d’una manera molt fàcil i propera a tota la informació.

La guia es troba en aquest enllaç del web comarcal, on es pot consultar de forma interactiva o també es pot descarregar en format PDF.