El Consell Comarcal edita una guia sobre competències digitals bàsiques

El Consell Comarcal ha editat la Guia de competències digitals bàsiques per a l’accés a la formació on-line, amb l’objectiu de reduir l’escletxa digital i universalitzar l’accés a la formació a distància, una de les mesures previstes al Pla de Xoc del Consell en l’àmbit d’indústria i innovació. Aquesta guia es configura com un mòdul en competències bàsiques digitals, previ a l’inici d’una formació online i s’ha presentat en el marc d’un Webinar celebrat aquest dilluns.

La guia està adreçada principalment a persones residents al Vallès Occidental, amb coneixements bàsics d’utilització de l’ordinador. L’objecte d’aquesta guia és permetre als participants assolir un nivell adequat per poder realitzar un aprenentatge que els hi permeti utilitzar els nous mitjans digitals i així evitar perdre oportunitats per créixer competencialment i accedir a millores laborals.

Es pretén que assoleixin objectius com conèixer el nou entorn d’aprenentatge, saber quines noves eines d’aprenentatge existeixen a la seva disposició, aprendre a utilitzar de forma efectiva aquestes noves eines i que sàpiguen on aconseguir nous recursos per continuar creixent digitalment. Les persones tècniques d’orientació i/o formació seran les que centralitzaran els grups de persones que accediran a la Guia. Per aquesta raó, tot usuari/a de la Guia tindrà un tutor/a d’un centre de referència, que acompanyarà en el procés d’inscripció.

El Pla de Xoc de l’àmbit d’indústria i innovació aprovat el juliol pel Consell Comarcal inclou també propostes d’actuacions en l’àmbit de la formació del treball que ja s’han dut a terme. Amb l’objectiu de donar suport a l’alumnat i professorat per enfrontar-se en millors condicions a aquesta situació, apropant-los eines i recursos per a la realització d’accions de formació; i posicionar l’FP per a l’ocupació com a eina fonamental per afrontar els canvis tecnològics que el mercat de treball demanda.