Treballadora Indústria Agroalimentària

El Consell Comarcal potencia la presència femenina en la indústria agroalimentària

El Consell Comarcal posa en marxa el projecte “Presència femenina a la indústria agroalimentària”, un nou programa d’ocupació que vol posar el focus en la millora i adaptació de les competències professionals de dones en situació de reincorporació al mercat de treball, en l’àmbit de la indústria agroalimentària. Aquest projecte se suma al que ja es ve fent des de l’estiu, per millorar l’ocupabilitat de les dones en entorns rurals i municipis petits. Tot plegat, respon a l’aposta comarcal per fomentar la igualtat de gènere en l’ocupació.

El projecte vol donar suport a la a la transformació i creació de nous perfils professionals en l’àmbit de la indústria agroalimentària mitjançant actuacions de reorientació professional pel coneixement de les oportunitats en el sector agroalimentari i actuacions d’actualització i coneixement en competències emergents vinculades a la sostenibilitat i la digitalització. Per assolir aquest objectiu es planteja un treball de capacitació professional i diversos microaprenentatges de dones en procés de recerca de feina, fomentant l’apoderament de gènere i facilitant així la seva inserció laboral en el sector de la indústria agroalimentària.

Aquest programa s’ha iniciat el mes d’octubre i finalitzarà el 31 d’octubre del proper any, i es desenvolupa en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 2018 del Servei Públic d’Ocupació i és finançat pel SOC, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Trabajo i la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals.