El Consell Comarcal estalvia un 7 per cent d’energia a la seva seu

L’edifici principal del Consell Comarcal ha aconseguit un estalvi de 4.291 kWh durant 6 mesos, amb un estalvi del 6,95% respecte el mateix període de l’any 2016. Aquest estalvi és equivalent a 1,32 tones de CO2 o, per exemple, a l’estalvi de les emissions d’un cotxe mig per 413 trajectes d’uns 20km. de distancia.

A l’edifici annex, en canvi, s’ha detectat un increment de la demanda energètica de 3.600 kWh. durant aquest període per un major nombre d’usuaris d’aquest espai.