El Consell Comarcal estudia la mobilitat sostenible a la N-150 entre Sabadell i Terrassa

El Consell Comarcal del Vallès Occidental està desenvolupant un estudi de mobilitat sostenible a l’entorn de la N-150 entre Sabadell i Terrassa, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’estudi vol abordar la seguretat viària, la facilitat d’accés, l’elevat nombre de desplaçaments, les mancances de transport públic i la sostenibilitat d’aquest sistema. L’objectiu és poder disposar de les dades per poder executar un Pla d’actuació de mobilitat, coordinadament amb els ajuntaments de Sabadell i Terrassa i la Generalitat de Catalunya.

El repte és establir un nou model de mobilitat amb estratègies que puguin donar resposta a problemàtiques concretes i presentar alternatives viables per reduir l’ús del vehicle privat motoritzat.