El Consell Comarcal i Creu Roja distribueixen 500 lots d’aliment sec a famílies vulnerables amb infants

Un total de 500 famílies reben lots d’aliment sec gràcies a una nova acció conjunta entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’entitat Creu Roja. L’import destinat als lot d’aliments és de 28.660’50 euros. 

Pròrroga del Pla de Polítiques de gènere

En un altre ordre de coses, el Ple comarcal va aprovar la Pròrroga del II Pla de Polítiques de gèner fins el 30 de juny de 2021, per tal de poder desenvolupar les accions previstes en el marc dels Contractes programes amb la Generalitat i donar cobertura als municipis adherits: Castellbisbal, Matadepera, Polinyà, Sant Llorenç Savall i Vacarisses.

Conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus

El Ple també ha aprovat el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus per implementarla gestió per a la realització d’activitats de caràcter material i tècnic.