El Consell Comarcal impulsa la Xarxa Jove Vallès amb informació i serveis per als joves

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha presentat avui els nous espais virtuals de la Xarxa Jove Vallès, un nou portal web i un compte d’Instagram que aglutinen tota la informació destinada al jovent. El portal recull informació dels diversos serveis d’informació juvenil que hi ha a la comarca, així com dels recursos existents a cada municipi. S’hi pot trobar informació i recursos sobre Educació i treball, Habitatge, Igualtat i drets socials, Lleure cultura i participació i Salut i consums. També hi ha una agenda d’activitats dels diferents municipis pel jovent.

Aquest projecte és fruit de la necessitat de compartit recursos, informacions i serveis amb el propi col·lectiu jove, i amb els i les professionals de joventut de la comarca com tècnics, dinamitzadors, informadors o educadors. La consellera comarcal de Drets Socials, Míriam Casaramona, ha assegurat que “aquest espai és un projecte viu, que s’anirà alimentant de totes les informacions dels ajuntaments i les entitats amb la voluntat que els i les joves puguin trobar a la web i a l’Instagram la informació que necessiten, però també consells, documentació d’interès i altres recursos”.

Aquest portal és un espai virtual on el i la jove trobarà el més destacat de la informació juvenil de la comarca i serà la seva porta d’entrada alhora de cercar un servei més proper al seu territori. Permet al i la jove estar al dia dels temes que més li poden interessar, com formació, ocupació, habitatge, cultura i oci i salut i esdevé una eina bàsica perquè el jovent acabi arribant a la persona referent de la seva zona i l’hi permeti contactar per rebre una atenció més propera i de qualitat.

D’altra banda, per al conjunt de professionals de joventut, aquest web serà un espai on obtenir recursos i eines que li permetin desenvolupar la seva tasca professional. Disposa, alhora, d’una intranet que permet obtenir informació més concreta i alhora fer xarxa amb la resta de professionals i serveis que existeixen al territori.