El Consell Comarcal incorpora el Salari Mínim a la plantilla de les empreses del Transport Escolar

El ple del Consell Comarcal ha aprovat Ple l’adjudicació dels contractes del Servei de transport escolar obligatori i no obligatori del Vallès Occidental, per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, amb la possibilitat de pròrroga pel curs 2020-2021.

En total s’han adjudicat 94 rutes de transport agrupades en 23 lots. En compliment de l’acord comarcal, el Consell ha incorporat a la licitació, de nou, l’obligació de l’adjudicatari aplicar a la plantilla que executi el contracte el Salari Mínim Comarcal de 15.000 euros bruts anuals en la contractació de personal, equivalent a 14 pagues de 1.071,40 euros mensuals bruts.

Durant el procés de licitació s’han presentat 8 empreses diferents, de les quals 5 han resultat adjudicatàries d’un o més lots de rutes. En total s’han adjudicat contractes amb un pressupost de 5.811.607,64€ distribuïda en els exercicis 2018, 2019 i 2020. L’execució del contracte s’iniciarà el dimecres 12 de setembre de 2018, primer dia lectiu del curs 2018-19.

Les empreses adjudicatàries han estat les següents:
Autobuses de Granollers (Grup Sagalés). Lots 18, 19, 20 i 21
Autocares R. Font . Lots 2, 3 i 17
Empresa de Autocares Cer. Lots 7 i 23
RJ Autocares. Lots 6, 8, 14, 15, 16 i 22
UTE Bus Escolar Vallès. Lots 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 i 13

El Consell Comarcal aplica el Salari Mínim en les seves licitacions

El Consell d’alcaldes i alcaldesses del 8 de juny 2017 va aprovar “Establir un Salari Mínim Comarcal de com a mínim 15.000€ bruts a l’any (1.071€ mensuals, 14 pagues) per acabar amb la precarietat dels llocs de treball”.

El Consell Comarcal ho ha aplicat en les contractacions internes i en les contractacions externes, aplicant unes condicions especials d’execució des de novembre de 2017.