El Consell Comarcal posa noves eines de suport al teixit empresarial

La pàgina web del Consell Comarcal incorpora una nova eina per consultar les convocatòries i ajudes vigents més importants pel teixit empresarial. Aquesta eina està pensada per a la consulta de les empreses i autònoms de la comarca i també per a l’ús dels professionals de les administracions i agents socials a l’hora d’informar i acompanyar al teixit empresarial. Es tracta d’una taula interactiva que presenta de forma visual i pels quatre tipus, els recursos recollits. Complementa l’eina ja existent de Mesures locals i repositari legal supralocal i el Directori de recursos de la Covid-19 que el Consell Comarcal ha engegat al llarg d’aquest 2020 per facilitar l’accés a la informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb la pandèmia.

Actualment, s’hi poden consultar fins a un total de 49 convocatòries i ajudes vigents que s’ordenen en quatre àmbits: ajudes i prestacions econòmiques Covid-19, principals programes i ajudes generals, finançament i ajudes econòmiques municipals Covid-19. La informació publicada s’obté a partir de la recerca de butlletins oficials i taulers d’anuncis dels ajuntaments i per cada recurs s’identifica les dades principals: entitat gestora, beneficiaris, tipus de recurs, àmbit, característiques i termini. La situació excepcional originada per la Covid-19 ha requerit a les administracions i agents socials a obrir noves línies d’ajut per mitigar la duresa dels efectes de la crisi socioeconòmica sobre persones, empreses i autònoms.

En aquests moments, es disposen de fins a 19 recursos Covid-19 generals i 11 ajudes econòmiques Covid-19 dels ajuntaments de la comarca. Aquests nous recursos s’afegeixen a les convocatòries i ajudes ordinàries i habituals, amb un total d’11 vigents a dia d’avui, i de línies de finançament, amb crèdits i avals en condicions especials, amb 8 línies obertes per diferents administracions i organismes. El Programa Plans de Reactivació Socieoeconòmica és un recurs elaborat per les professionals del programa plans de Reactivació Socioeconòmica, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.

Aquestes professionals s’han incorporat aquesta tardor al Consell Comarcal per donar suport tècnic en l’elaboració i seguiment dels plans i el desenvolupament de mesures de xoc aprovades recentment pel Consell Comarcal i els ajuntaments per fer front a l’impacte de la Covid-19. Es treballa amb els serveis de promoció econòmica de 18 municipis de la comarca. En queden exclosos els majors de 50.000 habitants com Terrassa ja que reben directament l’ajuda per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.