consell entitats

El Consell Comarcal proposa a Endesa actuacions per millorar l’atenció de la població vulnerable

La Comissió tècnica comarcal de vulnerabilitat energètica del Consell Comarcal s’ha reunit aquesta setmana amb representants de l’empresa ENDESA i el Gremi d’Instal·ladors de Terrassa amb l’objectiu de treballar circuits i possibles acords per millorar l’atenció de la població en situació de vulnerabilitat energètica, tant pel que fa al subministrament de llum com de gas.

Durant la reunió s’ha posat sobre la taula que, en cas de detectar-se una situació de vulnerabilitat energètica reconeguda a la Llei  de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica es puguin fer diferents actuacions. D’una banda, que es puguin eliminar les despeses de retorn de subministrament si s’ha realitzat un tall o bé no cobrar despeses de gestió en el cas de canvis contractuals. De l’altra donar de baixa automàtica els serveis addicionals i de manteniment o oferir les tarifes més ajustades.

La Comissió tècnica comarcal de vulnerabilitat energètica està formada per personal tècnic dels municipis de més de 20.000 habitants i dinamitzada pel Consell Comarcal.

El Consell Comarcal proposa a Endesa ENDESA actuacions per millorar l’atenció de la població en situació de vulnerabilitat energètica