El Consell Comarcal renova les concessions de Mercavallès i prepara obres de millora

Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, copropietaris de Mercavallès, han renovat per un període de 40 anys la delegació de la gestió de l’equipament a favor del Consell Comarcal. L’ens l’acceptarà en el ple de la institució del mes de març.

Foto Mercavallès2

D’aquesta manera, s’inicia formalment la renovació de les concessions als paradistes, que finalitzen aquest any. És un procés que fa mesos que es treballa a nivell intern. Al mateix temps, el consell prepara el projecte de millora i modernització del mercat i la cerca de fons de finançament. L’objectiu és garantir la continuïtat de Mercavallès i el seu model de negoci, que suposa una activitat econòmica sostenible, creadora d’ocupació i d’empresariat.

Foto Mercavallès3

Aquest 2022 es redactarà el projecte bàsic i executiu de les obres. S’aprofitaran els treballs per situar les instal•lacions en el context d’estalvi energètic, d’ús d’energies renovables i de digitalització de serveis. Està prevista la substitució de la coberta de fibrociment (que es cobrirà de plaques solars), la incorporació d’obertures per a la il•luminació natural, així com l’establiment de sistemes d’energies renovables i d’aprofitament d’aigua de pluja. També es millorarà el reciclatge dels residus. Les actuacions podrien començar al 2023 i es faran per fases, per no afectar el desenvolupament de l’activitat comercial del mercat.

Foto Mercavallès Residus

Tot plegat s’emmarcarà en el projecte Parc Circular del Vallès. Es tracta d’una iniciativa que estan treballant tant el Consell Comarcal, com els ajuntaments de Terrassa i Sabadell i el Consorci per la Gestió de Residus. L’objectiu és dinamitzar tot l’entorn de la N-150 al voltant d’equipaments clau com la planta de Can Barba, Mercavallès i la pròpia seu comarcal.