El Consell d’Arquitectura vetllarà per la qualitat arquitectònica de la ciutat

El ple ha aprovat la creació del Consell de la Qualitat Arquitectònica i Urbanística, un nou òrgan consultiu format per arquitectes i aparelladors, que vetllaran per la qualitat arquitectònica de les noves promocions. La idea és que puguin assessorar a l’Ajuntament sobre l’arquitectura que s’utilitza a la ciutat sobretot en aquells espais de rellevància per al paisatge urbà, com ara les entrades i sortides de la ciutat. El PSC ha aconseguit intruduir-hi una esmena.

D’altra banda l’arribada al ple del nou escola-institut Sala i Badrinas que l’Ajuntament construirà junt amb la Generalitat, ha permès refermar els posicionaments dels grups. D’una banda els Socialistes i Ciutadans consideren que l’Ajuntament no ha d’aportar més de 2 milions d’euros per a un projecte que és competència exclusiva de la Generalitat. Per la resta de grups no es tracta de fer seguidisme polític sinó de contribuir a les polítiques proactives per un ensenyament públic de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats.