El Consell de Cultura i les Arts comença a treballar els projectes per a aquest 2023

El Consell Municipal de Culltura i les Arts es va reunir dilluns al Teatre Principal per a començar a treballar els projectes a impulsar aquest 2023. Aquest òrgan de participació, on hi són representades entitats i empreses de l’àmbit cultural, té per objectiu fer arribar propostes i demandes al govern municipal. Una de les seves funcions és presentar iniciatives, a través de les seves taules sectorials, per tal de fer-les efectives al llarg de l’any.

D’altra banda el Consell també té entre mans la modificació del seu propi reglament,per tal de fer-lo més àgil i dinàmic. La intenció és portar a terme aquesta modificació abans que acabi el mandat.