El Consell de la FP obre una etapa més participativa

L’any que ve el Consell de la FP de Terrassa, on hi ha representats l’Ajuntament, els centres formatius i el teixit empresarial, farà vint anys. En aquest temps la societat ha canviat molt, i per tant també les seves necessitats. És per això que la regidoria d’Educació vol impulsar un canvi en el si d’aquest òrgan i fer-lo més participatiu.

L’objectiu final és el de copsar què necessiten les empreses de la demarcació per oferir formacions professionals amb sortida i adaptades als nous temps. Això passa per replantejar-se noves titulacions.

En l’últim any Terrassa ha posat en marxa la prmiera FP dual, en la que alumnes de l’Institut Montserrat Roig del Grau Superior d’Educació Infantil fan pràctiques a tres escoles bressol municipals de la ciutat. Fins ara aquest tipus de formació només s’havia fet en empreses privades.

El 2019, entre el 51% i el 82% dels graduats a Terrassa en grau superior van trobar feina.