Ajuntament

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana denuncia manca d’interès per revisar el ROM

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana posa en marxa la convocatòria del segon Parlament Ciutadà de Terrassa, que se celebrarà el primer trimestre del 2018. El tema a tractar, decidit per unanimitat, serà: “Impulsar la democràcia en el marc dels drets humans a Terrassa i en l’aplicació de la Carta europea de Salvaguarda dels DDHH a la ciutat”, a partir de les propostes de les entitats Espai de Drets, Observatori Ciutadà Municipal (OCM) i l’AVV del Segle XX. El Consell vol centrar-se en aquest document signat per l’Ajuntament de Terrassa l’any 2000 perquè considera que està oblidat en un calaix, a banda de ser un gran desconegut per part de la ciutadania. El 1r Parlament Ciutadà de Terrassa es va estrenar al gener d’aquest any parlant d’aigua i de la seva gestió.

D’altra banda, al consell celebrat el passat dissabte 18 de novembre, es va parlar sobre el projecte de modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal) que va entrar en fase de revisió i presentació d’al·legacions al mes de juliol passat i que a data d’avui es troba totalment paralitzat.

El CdAC, a través de l’AVV del Segle XX, l’Observatori Ciutadà Municipal (OCM) i la FAVT, va presentar esmenes al ROM fent incidència en el dret de reconeixement envers les entitats alhora de presentar propostes de resolució al ple municipal i a que aquestes puguin ser defensades per les pròpies entitats. També es va incidir en què es reconegui el seu dret a participar amb veu i vot als òrgans d’administració dels organismes municipals, així com la necessitat de dotar als consells municipals i sectorials de capacitat decisòria.

El Consell veu manca d’interès i passivitat en el si de la majoria dels partits polítics amb representació al consistori pel que fa a aquesta revisió del ROM. Segons el CdAC, això denota fins a quin punt la democràcia es troba segrestada per les institucions.