Elecció Síndica 4

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana dona suport a Pau Cónsola per a la Sindicatura

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana ha emès un comunicat per mostrar el seu suport al candidat Pau Cónsola Pàrraga. Cónsola és representant del Consell a la Comissió de Salvaguarda de la Carta Europea de Drets Humans de Terrassa. Malgrat no haver aconseguit unanimitat en aquesta decisió I és que diverses entitats han mostrat el seu desacord amb el consell  es posicionés a favor d’una candidatura concreta.

En l’escrit s’afegeix que, malgrat que el consell es mostri partidari a aquest candidat es manté la llibertat de vot dels membres de les entitats que el conformen. 

També manifesten que l’organisme sempre estarà a disposició de la persona que surti escollida per a la Sindicatura de Terrassa.  I esperen que continuï amb la tasca iniciada per la Síndica sortint. 

Així també han volgut agrair i  fer un reconeixement públic del gran treball realitzat, diuen, per la Síndica Isabel Marquès.