El Consell Escolar Municipal s’estendrà a tot l’àmbit educatiu per incloure l’activitat extraescolar

El Consell Escolar Municipal s’ampliarà i passarà a ser un Consell Educatiu de ciutat. L’objectiu és que aquest òrgan de consulta i participació no tingui en compte només l’àmbit estrictament escolar sinó que s’estengui a tot l’ecosistema educatiu per garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.

L’ampliació podria incloure les escoles de música, d’idiomes, esportives, universitats, entitats de lleure i, fins i tot, les empreses del servei del menjador que fan monitoratge.

La proposta l’ha fet aquest dimarts la regidora d’Educació, Teresa Ciurana, durant el Consell Escolar Municipal, que s’ha celebrat a l’escola Liceo Egara.

L’ampliació s’haurà d’aprovar al ple. Després es constituirà una comissió per adequar el reglament i determinar com es canalitza la representativitat dels agents extraescolars, la majoria privats, que també incideixen en l’educació d’infants i joves.