El Consell Interreligiós anima a celebrar la Setmana de l’Harmonia Interconfessional

Aquesta setmana i fins el dia 7, el Consell Interreligiós de Terrassa celebra la Setmana de l’Harmonia Interconfessional per posar de relleu la necessitat que les diferents confessions i religions dialoguin per a una major comprensió mútua. També per fomentar la cooperació i l’harmonia entre les persones de diferents religions i que en les seves conviccions i creences incloguin la cultura de la pau, la tolerància i la comprensió.

Així ho demana a governs, institucions i societat civil, una ressolució de l’Assemblea General de l’ONU que va instituir la Setmana de l’Harmonia, a celebrar amb un conjunt de programes, activitats i iniciatives que promoguin aquests objectius. A Catalunya hi ha un bon nombre d’associacions i grups de persones que practiquen el diàleg interreligiós i entitats creades per les confessions que aposten per un diàleg més institucional, com per exemple el Consell Interreligiós de Terrassa o el Grup de Treball Estable de Religions GTER.

Cada primer dissabte de febrer, el Consell Interreligiós celebra de diversa manera des del 2013, una trobada per sensibilitzar la ciutat i els pobles del voltant de la necessitat i possibilitat real de relacionar-se amb normalitat i empatía entre les diferents confessions i conviccions. Un acte que aquest any s’ha postposat per l’estat de la pandèmia. En el seu lloc, el Consell Interreligiós envía un missatge on aposta per unes relacions de convivència entre els diferents grups religiosos que conviuen a la ciutat. Una comunitat diversa on les persones dels altres grups es relacionen amb respecte i estimació, per compartir projectes i treballs per a una societat més harmònica, justa i feliç.

En canvi, rebutja les agressions que s’han donat al llarg de la història amb una pretesa justificació religiosa, com tampoc aprova unes relacions de coexistència pacífica on cada grup fa la seva, ignorant i menyspreant als altres, tot i que no s’arribi a la violència. Per tot això, el Consell Interreligiós anima a totes les religions que conviuen a Terrassa a celebrar aquesta Setmana de l’Harmonia, amb la comprensió i el diàleg entre creences que constitueixen la dimensió més important de la cultura de la pau.