El Consell Municipal d’Esports vetllarà pel futur de l’esport de la ciutat

Terrassa té un dèficit d’equipaments esportius, molts d’ells necessiten urgentment un manteniment i d’altres s’han de descongestionar per la saturació d’activitats esportives que es practiquen, especialment el cap de setmana.

La renovació del Pla d’Equipaments Esportius, que data del 2006, és un dels objectius que s’ha marcat el Consell Municipal d’Esports de Terrassa, que s’ha constituït aquest dimarts. Després d’uns anys de crisi econòmica, toca actualitzar el mapa d’equipaments, amb l’ajuda d’altres administracions i d’entitats privades.

El Consell Municipal d’Esports és un òrgan de participació, de consulta i d’assessorament, que ha d’elaborar el futur de l’esport de la ciutat amb un nou Pla Director que reculli els interessos i les necessitats de Terrassa. Ajuntament, entitats esportives, Consell Esportiu i una comissió d’experts han de definir les línies de treball per als propers anys, amb la voluntat a finals de 2018 d’elevar al ple l’aprovació de la totalitat o gran part d’aquest Pla Director.

La jornada de constitució del Consell s’ha complementat amb la conferència “Esport amb Seny”, a càrrec d’Emma Roca, biòloga, bombera del grup de rescat de la Generalitat de Catalunya i corredora de triatlons i maratons de muntanya, entre d’altres disciplines esportives.