El conseller Rull vol que el territori s’impliqui en la redacció del Pla de Mobilitat del Vallès

El Vallès Occidental i el Vallès Oriental ja van deixar clar al febrer que no es fusionarien. Però sí que unirien forces per fer pressió i defensar junts interessos compartits com turisme, formació, ocupació o espais naturals i també infrastructures i el transport. La Generalitat comença a elaborar un Pla Específic de Mobilitat  del Vallès que ha de definir les necessitats i prioritats de les dues comarques a deu anys vista, fins el 2026.

Bon coneixedor de la realitat del Vallès, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha escenificat en una visita al Consell Comarcal amb representants municipals de Vallès Oriental i l’Occidental, que aquest pla s’elaborarà amb consens des del territori, i no des de la seu de cap conselleria ni ministeri.

El Pla de Mobilitat del Vallès ha de definir les necessitats de les dues comarques en matèria de mobilitat, buscant la connectivitat entre autobús, ferrocarril, eixos viaris i aparcament. També l’intercanvi modal de mercaderies amb el Corredor Mediterrani per descongestionar l’AP7.

La redacció del pla s’estructura en tres òrgans de participació:  estratègic, tècnic i social. En formen part la Generalitat, la Diputació, els consells comarcals, els ajuntaments, l’ATM i representants de la societat civil. El conseller Josep Rull confia que el Pla s’aprovarà de forma inicial a principis del 2018.