El Consorci de Residus participa en un projecte europeu per a la prevenció del malbaratament alimentari

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha estat convidat per l’Agència de Residus del Govern de Catalunya a formar part del Comitè Estratègic del projecte europeu ‘Ecowaste 4 Food’, per a la prevenció del malbaratament alimentari. Aquest dilluns al matí s’ha celebrat una reunió del Comitè en la qual s’han tractat diferents iniciatives existents a Catalunya per prevenir el malbaratament. El Vallès Occidental compta amb una important experiència amb els projectes Recooperem –que el Consorci porta a terme junt amb el Consell Comarcal a 15 escoles- i Acaba’t el Plat a Casa, que es desenvolupa als restaurants de la comarca.

Aquestes dues experiències de foment de l’aprofitament alimentari estan tenint una gran resposta per part dels agents implicats i es treballa per poder ampliar-les els propers mesos. És per aquest motiu que l’Agència de Residus –partner del projecte ECOWASTE4FOOD- ha escollit el Vallès Occidental com un dels territoris participants al Comitè Estratègic.

El projecte ECOWASTE4FOOD reuneix set autoritats locals i regionals de set països d’arreu d’Europa. L’objectiu del projecte  és, d’una banda, ajudar els socis a respondre millor a la reducció de residus alimentaris al llarg de tota la cadena alimentaria mitjançant l’ecoinnovació, com a part duna estratègia territorial més global que asseguri l’accés a una quantitat suficient d’aliments nutritius a tota la població. I de l’altra, demostrar que els residus alimentaris poden ser l’origen d’una economia eficient en els recursos i respectuosa amb el medi ambient per als territoris. Els socis s’han compromès a millorar les polítiques en la matèria durant els quatre anys de durada del projecte i, en particular, en influir en el Programa Operatiu Regional 2014-2020 dels fons FEDER. El projecte té un pressupost d’1.465.703,00 euros, i una durada de quatre anys (2017-2020).

Les entitats participants al projecte treballen conjuntament, intercanviant les seves experiències i aprenent unes de les altres, a promoure en els seus territoris ecoinnovacions per reduir els residus d’aliments, com una manera d’avançar cap a un desenvolupament sostenible i inclusiu.

La primera fase del projecte, de dos anys de durada (2017-2018), es dedica a l’aprenentatge interregional fins a la definició d’un pla d’acció regional, intercanviant experiències i aprenent els uns dels altres. Durant aquests dos anys, un comitè estratègic estarà activament involucrat en la selecció i validació de bones pràctiques en cadascun dels territoris participants i la seva adaptació a la realitat regional, i tanmateix en aportar la seva experiència a les altres regions europees.

La segona fase, de dos anys més de durada (2019-2020), es dedicarà a la implementació dels plans d’acció regionals dissenyats en la primera fase. Les diferents entitats que formin part del comitè estratègic seran les que aplicaran les actuacions del pla d’acció prèviament definit i susceptibles de ser finançades amb aportacions procedents de Fons FEDER.