El contracte programa de Drets Socials augmenta en més de 3 milions d’euros

La comissió informativa de Drets Socials s’ha reunit aquest dimecres al migdia de forma extraordinària per tractar un únic punt: elevar a ple el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb la Generalitat en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Segons aquest acord entre les dues administracions, la dotació passarà de 6’7 milions d’euros a 9,8 milions d’euros. Aquest augment dels recursos anirà a parar, bàsicament, a quatre apartats: primer, l’atenció a les persones sense llar que rep 1,1 milions d’euros per contractar un tècnic i elaborar un pla estratègic; segon, el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) on aquestes persones treballadores passaran de cobrar 16,25 euros per hora actuals a 21 euros al 2025, escalant el preu cada any que passi (19 euros al 2023 i 20 euros al 2024).

Aquest augment del pressupost també s’invertirà en la contractació de noves tipologies de professionals: psicòlegs, advocats i terapeutes que es destinaran a l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA).

El quart apartat que rebrà més dotació són els esplais i centres oberts que passen de 600.000 euros al 2022 a 835.000 al 2025.

La comissió ha aprovat elevar aquest punt al ple perquè la signatura del contracte programa s’ha de fer abans del 15 de setembre.

Comissió Informativa Drets Socials Extra 3 Comissió Informativa Drets Socials Extra 2 Comissió Informativa Drets Socials Extra