El contribuent podrà triar entre dues opcions per calcular la plusvàlua

El govern espanyol ja ha donat a conèixer quines són les novetats en la gestió de la plusvàlua, que seran d’aplicació immediata després de la seva aprovació en el Consell de Ministres d’aquest dilluns.

Recordem que, fa dues setmanes, una sentència del Tribunal Constitucional va anul•lar aquest impost que cobren els ajuntaments per la venda, donació o herència d’un habitatge i que, en el cas de Terrassa, suposa uns ingressos anuals d’un 12 milions d’euros.

Així, a partir d’ara, hi haurà dues maneres per calcular la plusvàlua i serà el contribuent qui triarà la que més l’afavoreixi.

D’una banda, es manté l’opció de calcular l’import utilitzant el valor cadastral del sòl en el moment del traspàs (amb nous coeficients fixats pel ministeri).

De l’altra, i aquesta és la novetat, es podrà calcular sobre la diferència entre el valor de compra i el valor de venda.

Per compensar la reducció que suposa aquesta reforma fiscal per als ajuntaments, Hisenda donarà marge als municipis per corregir a la baixa fins al 15% el valor cadastral del sòl, en funció del seu mercat immobiliari.