El Coro Vell és la primera entitat que demana la bonificació del 50 per cent de l’IBI

Fundada el 1858, la Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, és una de les entitats més antigues de la ciutat. Compta amb seccions ben sòlides com les de pintura, cinema, teatre i coral. Després d’aquests dos anys complicats el nombre de socis torna a rondar els 150. Fins ara, com totes les entitats culturals sense ànim de lucre, pagava el cent per cent de l’Impost de Béns Immobles però, per tranquil·litat d’ells, això ara canviarà.

El Coro Vell ha estat la primera entitat de la ciutat en demanar la bonificació del 50 per cent de l’IBI, una mesura contemplada des de l’any passat a l’ordenança fiscal d’aquest impost per entitats que desenvolupen l’activitat en immobles de la seva propietat.

La bonificació del 50 per cent de l’IBI no és automàtica sinó que s’ha de sol·licitar de forma expressa. Només és aplicable si l’activitat que es desenvolupa als immobles pels que es demana és d’especial interès o utilitat municipal. Poden ser considerades així les activitats desenvolupades, sempre en immobles de titularitat pròpia, per entitats de caràcter cultural o social sense ànim de lucre que estiguin exemptes de l’Impost de Societats.

El ple d’aquest divendres declara per unanimitat activitat d’especial interès la dels immobles del Coro Vell als carrers Sant Marià i Sant Francesc, aquest llogat a la sala Fred Astaire.

A Terrassa hi ha ben poques entitats amb local propi i que, per tant, podrien demanar la bonificació del 50 per cent de l’IBI sempre que siguin d’especial interès o utilitat municipal.