El creixement urbà de Terrassa al llarg de 200 anys, a Internet

350 imatges (200 mapes i 150 fotografies aèries de la ciutat), dels anys 1850 a 1999, que fins ara només es podien consultar en format paper, ara ja es troben a l’aplicació e-map. S’hi accedeix a través del web municipal.

Aquests documents en línia i ordenats per dècades ofereixen la possibilitat de veure l’evolució de Terrassa i el creixement urbà al llarg de 200 anys.

El projecte de digitalització de la cartografia històrica de la ciutat s’ha fet de forma transversal amb els recursos propis de l’Arxiu Administratiu i l’Arxiu Històric Comarcal, juntament amb el Servei d’Informació Geogràfica i Població del consistori.  La iniciativa s’ha presentat aquest 9 de juny, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.

Al portal de l’Ajuntament s’informa de la novetat i hi ha penjat un tutorial sobre el funcionament de l’aplicació. D’aquesta manera es posa a l’abast de la ciutadania la consulta de mapes, plànols i fotografies provinents dels arxius locals i d’altres administracions.

Cada imatge compta amb una fitxa (metadades) que expliquen l’autoria, les coordinades o els habitants de Terrassa en aquell moment, per exemple.

Tota aquesta informació incrementa les possibilitats d’explotació d’aquests documents per a urbanistes, arquitectes, fotògrafs o particulars i es pot descarregar de forma gratuïta.

El compromís és continuar digitalitzant documents i actualitzant l’aplicació constantment. L’e-map és una de les eines més consultades del web municipal: l’any passat va rebre 333.000 visites.