El CST dona a conèixer els objectius a assolir durant els propers 4 anys

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST), presenta el Pla Estratègic 2021-2024, el full de ruta de l’organització per a 4 anys, i ha d’impulsar a l’entitat  a afrontar els nous reptes que es presenten en un context altament exigent.

El nou Pla Estratègic  culmina un procés participatiu que ha recollit aportacions de cadascun dels Àmbits i Departaments. Més de 100 persones, organitzades en diferents grups de treball, han participat, de manera directa o indirecta, en la seva elaboració.

El compromís del CST és incentivar el professionalisme i la participació, per aconseguir la implicació dels professionals en els resultats assistencials, docents i de recerca. També implicar a ciutadania i pacients en la seva autocura i en la millora dels serveis que els proporcionen. Ser una organització socialment responsable, que avança cap a la neutralitat mediambiental en el conjunt de les seves operacions i ser una organització transparent, ètica i sostenible econòmicament.

El Pla Estratègic s’articula entorn a 9 eixos estratègics que vertebraran la tasca sanitària, assistencial, docent i de recerca durant els propers quatre anys.

  1. Humanització transversal: posar al centre les persones i promoure la seva autocura. Vetllar per la seva dignitat i valors, amb el màxim de respecte en el seu procés assistencial i amb la participació del seu entorn. Escoltar els resultats de la seva experiència.
  2. Orientació a resultats de valor: preocupació pels resultats que milloren la qualitat de vida dels pacients.
  3. Compromís i professionalisme: el tracte humà i proper és el seu tret diferencial. Mitjançant el treball interdisciplinari al voltant de les necessitats dels pacients, desenvoluparan valors de professionalisme i es comprometen amb els objectius del CST.
  4. Cultura de qualitat i seguretat clínica:  una organització justa, compromesa amb la millora i l’atenció a les primeres, segones i terceres víctimes de qualsevol incident que es pugui produir. Analitzen i milloren els processos per obtenir els resultats desitjats. Implanten bones pràctiques i actuarem de forma proactiva per anar cap a la millora continua.
  5. Gestió del coneixement, docència, recerca i innovació.
  6. Transformació tecnològica, digital i mediambiental: invertint en automatització, robotització i digitalització per optimitzar la gestió i els resultats.
  7. Comunicació efectiva: definim la política de comunicació i els canals bidireccionals que necessiten les persones a les que atenem, les que treballen o estudien amb nosaltres, la societat, les administracions i la resta d’agents d’interès del CST.
  8. Responsabilitat social i compromís: treballen amb ètica i transparència, per contribuir al desenvolupament sostenible. Les decisions i activitats del CST tenen impacte en la societat i en el medi ambient.
  9. Sostenibilitat econòmica: és important garantir la continuïtat de l’organització fent que sigui econòmicament sostenible i alhora mantenir l’equilibri en tots els nostres àmbits de responsabilitat social.

El  Pla Estratègic defineix també un Pla d’avaluació continua del seu desplegament en línia amb el compromís de l’entitat amb la transparència i el rendiment de comptes amb els pacients i usuaris, el professionals, els òrgans de govern, i amb la Societat en general.