El CST posa en marxa un dispositiu d’hospitalització domiciliària

El Consorci Sanitari de Terrassa ha posat en marxa un nou dispositiu assistencial, l’Hospitalització Domiciliària, que permetrà que un pacient que requereix atenció en l’àmbit hospitalari pugui ser atès a casa seva per professionals de l’hospital amb la millora que representa pels pacients poder ser atesos al seu entorn habitual.

Durant l’hospitalització a domicili el pacient es considera ingressat a l’hospital a tots els efectes, de manera que l’Hospital de Terrassa és el seu responsable i ha de garantir l’eficàcia i la qualitat de l’assistència. En aquest sentit, es disposa de tota la
infraestructura diagnòstica i terapèutica de l’hospital, i les proves es podran realitzar de la mateixa manera que es farien per a un malalt ingressat en una planta d’hospitalització convencional.

L’ hospitalització domiciliària està indicada en:

· Pacients que estan ingressats en un llit de l’hospital i que, donat que presenten una millora clínica, es considera que poden marxar a casa si se’ls va a visitar i a administrar el tractament que precisen, com pot ser tractament antibiòtic endovenós, oxigenoteràpia, etc.
· Pacients que arriben a Urgències i que, després de ser atesos a l’hospital, poden rebre l’atenció hospitalària a casa.
· Pacients dels Hospitals de Dia que precisarien ingrés a l’hospital si no se’ls anés a visitar i a tractar al domicili.
· Pacients que viuen en llars residencials, que per un procés agut requeririen trasllat i ingrés a l’hospital, poden rebre l’atenció hospitalària a la mateixa residència.
· Pacients per a qui el seu metge d’atenció primària ha demanat aquesta atenció perquè presenten un procés agut.

Els requeriments per poder optar a l’hospitalització a domicili són que el pacient i familiars estiguin d’acord i pertanyin a l’àrea de referència del Consorci Sanitari de Terrassa (Terrassa, Rubí, Matadepera, Castellbisbal), que el diagnòstic de la patologia
que origina l’ingrés estigui ben establert, que el pacient es mantingui estable clínicament i hemodinàmicament i disposi d’una persona que pugui ajudar en les tasques del dia a dia.

En el moment de l’ingrés a domicili s’establirà el programa de visites per part de l’equip mèdic i d’infermeria en funció de la malaltia a tractar i de la situació clínica. Tota la medicació i utillatge necessari serà facilitat per l’hospital (sèrums i bombes de perfusió, antibiòtics, oxigen…) i els professionals es desplaçaran al domicili del malalt per fer la valoració clínica, administrar la medicació, fer les cures necessàries així com informar i instruir al pacient i al cuidador. L’equip assistencial els facilitarà els números de telèfon per poder comunicar amb els professionals a qualsevol hora del dia.

Una vegada hagi millorat la causa que va provocar l’ingrés a domicili, l’equip d’Hospitalització Domiciliària els donarà l’alta i coordinarà el seguiment amb els professionals d’atenció primària o hospitalària.

Els avantatges de l’hospitalització a domicili respecte la convencional hospitalària estan en relació a que els pacients poden gaudir de les comoditats del seu domicili, amb el seu entorn familiar, sense renunciar a una atenció mèdica especialitzada.

L’Hospitalització Domiciliària contribueix a una recuperació més ràpida, disminueix el risc d’infeccions hospitalàries, i en malalts d’edat avançada pot evitar situacions potencialment greus, com els períodes de desorientació i agitació, evita els desplaçaments als familiars, per fer l’acompanyament i rebre la informació mèdica i en definitiva aporta millor qualitat de vida durant el procés de la malaltia.