El CST rep el major reconeixement en el tractament de la malaltia inflamatòria intestinal

La Unitat Funcional de la Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) del Consorci Sanitari de Terrassa ha rebut la Certificació amb Excel·lència com a Unitat d’Atenció Integral a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal. Una acreditació que situa el centre sanitari com a hospital de referència i reconeix la qualitat assistencial i investigadora desenvolupada per la Unitat.

Aquest reconeixement sorgeix del Programa de Certificació de les Unitats d’Atenció Integral a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal, auditat per Bureau Veritas i desenvolupat i impulsat pel Grup Espanyol de Treball en Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU) amb el suport de la biofarmacèutica AbbVie. Aquest programa està considerat el major reconeixement per a aquestes unitats a la seva tasca en l’atenció de l’MII a Espanya, situant-les com a referent a nivell regional i internacional.

Per obtenir el reconeixement, ha calgut superar una auditoria externa i independent realitzada per Bureau Veritas, entitat que ha avaluat els 53 indicadors establerts per GETECCU i que preveu tots els aspectes en els quals treballa la unitat, com ara infermeria, cirurgia, protocols d’assistència, recerca, producció científica o formació.

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Consorci Sanitari de Terrassa, que funciona des de 2016, “té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels pacients, oferint-los una atenció continuada, integral i de qualitat en la gestió de les seves patologies, a cura de professionals -metges i infermeres- amb dedicació exclusiva a aquestes malalties”, expliquen la Dra. Marta Piqueras i el Dr. David Monfort, del Servei de Digestiu del Consorci Sanitari de Terrassa. “En l’actualitat, la nostra unitat compta amb aproximadament 1.000 pacients registrats que són atesos per un equip multidisciplinari. A nivell d’infermeria, la Sra. Raquel Mena s’encarrega de donar informació sobre la malaltia, assessorar sobre dietes, vacunacions i atén de forma ràpida tots els dubtes telefònics així com correus electrònics”.

Les claus tant per millorar el pronòstic de l’MII com per controlar-ne els símptomes són el diagnòstic precoç, l’abordatge multidisciplinari i el tractament personalitzat de cadascun dels pacients, així com el seu monitoratge. “El nostre objectiu és estandarditzar i optimitzar el tractament d’aquests pacients”, assenyala la Dra. Piqueras. “S’ha demostrat una millor assistència amb un menor cost quan els pacients són atesos per metges especialitzats en la seva MII”, afegeix.

La Certificació de les Unitats d’Atenció Integral a pacients amb MII reconeix la tasca desenvolupada pels professionals del Consorci Sanitari de Terrassa, afavorint la continuïtat d’una assistència de qualitat i l’aposta per la recerca i innovació a l’àrea. De fet, tal com afirma la Dra. Piqueras, “l’especialització es considera una opció per a millorar l’eficiència”.

Recerca i innovació
Una de les peces clau en aquesta unitat és l’aposta per la innovació. “Treballarem per a i pels pacients per a mantenir aquest grau de qualitat i excel·lència, a més de continuar participant en projectes de recerca i en nous tractaments”, assegura la Dra. Marta Piqueras”.

La responsable de la Unitat d’MII en el Consorci Sanitari de Terrassa va rebre el passat mes de novembre, el premi IMID a la Innovació Assistencial en Malalties Inflamatòries Immunomediades (IMID per les seves sigles en anglès) per la seva recerca ‘Actualització del calendari de vacunes en pacients no oncològics amb malalties inflamatòries cròniques en tractament amb immunosupressor i/o biològic’.

Es tracta d’un protocol d’actuació de tres hospitals (CST, Hospital Mútua de Terrassa i Hospital Parc Taulí) de la comarca del Vallès Occidental (Barcelona) en el qual s’unifica el pla de vacunació de pacients amb malalties IMID candidats a rebre tractament immunosupressor i/o biològic de tres especialitats diferents (Digestologia, Reumatologia i Dermatologia).

Aquest treball destaca la importància d’establir un pla de vacunació en diferents escenaris (abans i durant el tractament immunosupressor i/o biològic), facilitar l’adherència del programa de vacunació d’aquests pacients conjuntament amb les àrees de primària, i establir una equitat en el programa de vacunació independentment de l’hospital i especialitat als quals siguin remesos.