El curs vinent hi haurà 120 alumnes menys als centres públics de Primària

El descens de la natalitat es nota a les aules. Aquest any a Primària es matricularan 120 alumnes menys, la qual cosa no comportarà el tancament de cap aula i permetrà mantenir el mateix nombre de professorat que atendrà la Matrícula Viva que, segons les previsions, continuarà en una línia creixent.

Una millor distribució equitativa de les places vacants per evitar la sobreoferta d’un centre també contribuirà a disminuir la segregació. En un Consell Escolar extraordinari, els responsables en Educació han explicat la planificació per al pròxim curs. Com que tampoc hi haurà reducció de professorat, la nova situació permetrà una millora de les ràtios d’alumne per aula, atendre millor la diversitat i reduir la segregació.

Pel que fa a Secundària, des del Departament s’avisa que encara falten dos cursos perquè la baixada de natalitat arribi a l’ESO. La nova estratègia del Departament passa per potenciar els instituts-escola, que permet la continuïtat pedagògica en un mateix centre pels alumnes que passen de Primària a Secundària. Amb tot, no es preveu la construcció de cap nou equipament en els pròxims dos anys.