El govern aprovarà uns pressupostos “per al progrés, la sostenibilitat i millora de la qualitat de vida”

El nou govern municipal aprovarà dimecres en un ple extraordinari les ordenances fiscals i els pressupostos per l’any que ve.

Els comptes s’incrementen de mitjana un 5%. El pressupost corrent arriba als 208 milions, el total als 217 (amb la despesa corrent i les inversions) i el consolidat als 257, incloent-hi les societats depenents.

El govern explica que disposa de 20 milions per redistribuir en les prioritats polítiques marcades en el seu pla de govern: neteja, mobilitat, promoció econòmica i espai públic, així com polítiques socials, cultura i educació. 10 d’aquests milions provenen dels ingressos i 10 de la despesa. Del conjunt, 8,6 estan afectats per limitacions legals, a l’espera de conèixer les aportacions de l’Estat quan aprovi pressupostos.

Les inversions s’han quantificat en 9 milions. Destaquen 5,8 per espai públic, medi natural i mobilitat, 300.000 euros per a la compra d’habitatge que es destinaran al lloguer, 1,2 milions per als equipaments i 1,7 per a projectes d’innovació i tecnològics.

Pel que fa a les ordenances fiscals per al 2020, augmentarà un 5% l’IBI i la taxa de residus i un 2% l’IAE i la plusvàlua. Taxes  i preus públics s’actualitzen també un 2%, excepte serveis educatius, socials i guals, que es congelen. A més, es crea un nou recàrrec del 50% en l’IBI a immobles d’ús residencial desocupats més de 2 anys. Amb aquestes variacions, s’augmentaran els ingressos prop de 4 milions d’euros.

L’equip de govern defensa que el pressupost és viu, obert i serà flexible per adaptar-se a la realitat de la ciutat. Per això, ha anunciat que farà balanços periòdics, al final del primer semestre, que es vincularan al seguiment del programa de govern.