El Govern diu que complirà amb el pressupost anual, a l’ecuador dels comptes municipals

L’Ajuntament ha de mantenir l’objectiu de dèficit previst en el pressupost municipal quan s’arriba a l’ecuador de l’estat d’execució dels comptes municipals. Tot i que les previsions i els números s’ajusten en aquest primer semestre, si a finals d’any no es complís amb l’objectiu d’estabilitat, l’Ajuntament hauria de retirar algunes inversions, fet que de moment no és previst que passi.

D’altra banda la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert portarà al ple l’aprovació d’un suplement de crèdit i un altre d’extraordinari. A la comissió celebrada aquest dijous, també s’han tractat les condicions de treball generals entre el 2016 i el 2019 pel personal funcionari i laboral de les empreses municipals. El ple també aprovarà un increment de l’1 per cent de totes les retribucions. Aquests tràmits, sobretot de naturalesa tècnica i econòmica, s’elevaran en el pròxim ple del mes de juliol per a la seva aprovació.