ajuntament façana atri raval montserrat

El Govern dona a conèixer la nova estructura directiva de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Terrassa comptarà aquest mandat amb una nova estructura directiva, dissenyada pel Govern municipal a partir de les delegacions fixades en el cartipàs per al mandat 2023-2027. Les deu persones que conformen el nou equip directiu (set dones i tres homes) provenen de la pròpia plantilla municipal i tenen una àmplia experiència en la gestió pública. Els nomenaments seran efectius a partir de l’1 d’agost.

El Govern presidit per l’alcalde, Jordi Ballart, s’estructura en sis àmbits de direcció política directa, encapçalats pel propi alcalde i sis tinents d’alcalde. Aquests sis àmbits determinen les grans àrees dintre de les quals se situen els serveis municipals, empreses municipals i organismes, tant els del propi Ajuntament com aquells en els quals participa. Cada àrea compta amb una direcció, i tres d’elles compten amb una subdirecció, atenent el gran volum de competències o recursos que gestionen, i amb l’objectiu de garantir la màxima eficiència en l’execució de les prioritats del mandat.

La figura del Coordinador general, de nova creació en el passat mandat i que seguirà ocupant Isidre Colás i Castilla, és la que vetllarà per a la màxima coordinació entre les sis àrees.

Presidència 
Director: Miquel Pérez Almudaina, funcionari de carrera, llicenciat en Dret i en Psicologia, fins a l’actualitat ocupava la direcció de l’Àrea de Serveis Territorials i Atenció ciutadana.

Serveis Generals i Govern Obert:
Directora: Montserrat Martínez i Soler, funcionària de carrera, diplomada en Educació Social. Fins a l’actualitat dirigia l’àrea de Promoció econòmica. Prèviament havia dirigit l’àrea de Drets Socials i diferents serveis municipals.
Subdirectora: Rosa Sanz Sánchez, funcionària de carrera i llicenciada en Dret, actualment era la directora de l’Àrea de Serveis Territorials i Seguretat.

Àrea de Territori i Sostenibilitat:
Directora: M. Àngels Mira Cortadellas, llicenciada en Dret i personal laboral a l’Ajuntament de Terrassa, fins ara ocupava la direcció dels Serveis de Secretaria d’Empreses i Grans Contractes.
Subdirectora: Cristina Escudé Blasi, funcionària de carrera, llicenciada en Dret, fins a l’actualitat ha estat la directora d’Urbanisme i Sostenibilitat.

Àrea de Promoció Econòmica i Educació:
Directora: Teresa Buch Llorach, funcionària de carrera, llicenciada en psicopedagogia, fins al moment ha ocupat el lloc de directora dels Serveis d’Educació.
Subdirectora: Emília Andreu Almécija, funcionària de carrera, llicenciada en Dret, era fins ara la directora de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.

Àrea de Projecció de la Ciutat:
Directora: Helena Alcaraz i Torruella, funcionària de carrera, llicenciada en Ciències de la Informació. Actualment ja ocupa el lloc de treball de Directora d’Àrea.

Àrea d’Acció Social i Cicles de la Vida:
Director: Bartolomé Agudo López, funcionari de carrera, llicenciat en Geografia i amb estudis superiors en direcció en la gestió pública, que fins a l’actualitat ha ocupat el lloc de treball de Cap del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional. Anteriorment també ha assumit la direcció de diferents serveis municipals.

Àrea de Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans:
Director: David García Gálvez, funcionari de carrera, diplomat en educació social, que fins a l’actualitat ha ocupat el lloc de director de l’Àrea de Drets Socials.