Foto Caad

El Govern elevarà al Ple el nou reglament per a la gestió del centre d’animals domèstics

El Govern municipal elevarà al pròxim ple de setembre l’aprovació inicial del nou Reglament dels serveis per al benestar animal i de gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Terrassa (CAAD). Amb el canvi de reglament, es preveu que la gestió del servei municipal passi d’Eco Equip a la regidoria de Benestar Animal.

El reglament parteix del reconeixement que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat i drets reconeguts legalment. També defineix les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats dels animals domèstics, l’organització i funcionament dels serveis municipals, el règim de participació, voluntariat i col·laboracions. Tot plegat per tal d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals i afavorir una responsabilitat elevada i una conducta cívica de la ciutadania en la seva defensa i la preservació.

En el reglament s’estableixen les finalitats i objectius, tant del CAAD com de la regidoria de Benestar Animal basades en el deure de vetllar per la protecció dels animals i garantir que disposin de les condicions higienicosanitàries i del benestar adequades i necessàries. També vol  ser un altaveu dels animals, per reclamar drets, dignitat i necessitats, i fomentar la cooperació i la participació del voluntariat i de les associacions i entitats que defensen els drets dels animals. Alhora es vol reduir el nombre d’entrades d’animals al CAAD i incrementar-ne les sortides.

Després de l’elevació al Ple per a la seva aprovació inicial, el reglament s’ha de sotmetre a informació pública per un període d’un mes, abans d’esdevenir definitiu.