ajuntament façana atri raval montserrat

El Govern Municipal incorpora les recomanacions de la Sindicatura de Comptes

L’Equip de Govern considera que s’està fent un tractament incomplet de l’informe que ha fet públic avui la Sindicatura de Comptes de Catalunya. El document fa referència a la Contractació Pública Administrativa de l’Ajuntament de Terrassa en l’exercici 2021.

En aquest informe, que analitza 1.008 expedients de contractació municipals per un import de més de 130 milions d’euros, es conclou i es fan arribar a l’Ajuntament unes recomanacions. El consistori explica que ja s’estan incorporant i assimilant pels equips tècnics municipals.

La valoració que realitza la Sindicatura de dos contractes de l’Ajuntament és que cal assumir planificació amb el temps suficient a la tramitació per renovar els contractes i evitar així als adjudicataris d’aquests a assumir pròrrogues o noves contractacions.

Es tracat dels contractes del servei de neteja d’edificis, locals i dependències de l’Ajuntament de Terrassa i centres públics d’ensenyament del Patronat Municipal d’Educació i  del serveis de manteniment i neteja parcial de les zones verdes públiques i serveis de control d’adventícies als vials del municipi.

En aquest mateix informe es poden consultar les al·legacions i justificacions de l’Ajuntament a aquestes i altres consultes realitzades en l’auditoria. Aquestes al·legacions van ser presentades per l’Ajuntament el passat mes de maig de l’any 2024.

Des del Govern municipal es vol manifestar que en cap cas ha existit mala praxis en l’adjudicació d’aquests pròrrogues, que la justificació està argumentada en les al·legacions presentades, i que en un marc de millora continua, es reconeix que caldria tenir una mirada més llarga per preveure i planificar contractacions d’aquests tipus i no haver de recórrer a pràctiques com les exposades en l’informe.

Segons l’Ajuntament, els dos casos exposats han estat sotmesos a diferents casuístiques de la contractació administrativa retardant els procediments de contractació, com al·legacions i recursos especials als tribunals de contractació. Afegeix que en tractar-se de serveis públics que han de ser prestats de forma obligada, s’ha arribat a la necessitat d’establir pròrrogues successives mentre no es resolia l’adjudicació definitiva.