El govern proposa pel 2024 un pressupost ordinari de 247 milions d’euros i un d’inversions de 19,4

El pressupost ordinari de l’Ajuntament de Terrassa pel 2024 puja a 246,9 milions d’euros. Són 22 milions més que l’any en curs un increment del 9,74 per cent.

Per àrees, la que s’emporta el gruix del pressupost, un 38 per cent, és la de Territori i Sostenibilitat, amb 92 milions d’euros. 45 milions seran per Serveis Generals, 39 per Acció Social, 36 per Promoció Econòmica, 15 per Presidència, també 15 per Projecció de la Ciutat i 4 per Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans.

Pressupost 2024

Gairebé sis de cada deu euros del pressupost vindran dels impostos municipals, taxes i preus públics, que incrementaran un 3,5 per cent amb un ingrés extraordinari de prop de 3 milions d’euros. La resta ve de fonts supramunicipals. L’Estat aportarà 13,5 milions d’euros més que aquest any gràcies a una liquidació del 2022 favorable a l’Ajuntament.

El pressupost d’inversions previst és de 19,4 milions d’euros, dos milions i mig menys que l’any anterior. Més de la meitat es destinaran a l’arranjament de carrers i voreres, senyalització de carrers, arbrat, jocs infantils i mobiliari urbà amb criteris d’accessibilitat i sostenibilitat. La resta serà per a grans projectes i la millora d’edificis municipals.

Al pressupost ordinari i al d’inversions encara faltarà afegir el pressupost de les societats municipals, encara desconegut, que l’any passat va ser de 51 milions d’euros.

Els comptes municipals per l’any vinent es debatran el divendres 22 de desembre en un ple extraordinari.