El govern vol introduir un topall per reduir l’impacte de la revisió cadastral en l’IBI de 2018

Després de 21 anys, Terrassa farà una nova revisió cadastral que serà efectiva al 2018. Ho ha anunciat l’equip de govern, que també ha informat que l’impacte en la ciutadania serà, de moment, moderat.

El Ministeri d’Hisenda ha fet una valoració dels immobles del municipi, un total de 150.000, basada en la distribució dels valors del mercat immobiliari sobre el territori, atenent a la normativa urbanística aplicable a cada finca i als seus usos.

Aquesta revisió implica una nova valoració cadastral individualitzada per situar els immobles aproximadament al 50% del valor de mercat actual. Com a conseqüència, canviarà la base imposable de l’IBI, també ho faran els valors de càlcul de la plusvàlua i la base d’altres impostos no municipals.

La mitjana d’increment del valor cadastral de tots els usos a Terrassa serà del 18,37%. En el cas residencial serà del 24,47%. L’increment de valors fruit de la nova revisió repercutirà en l’IBI dels immobles amb tipus general de forma esglaonada en un termini de 10 anys. Si es produeix un augment, cada any s’aplicarà el 10%, amb una fórmula progressiva per reduir l’impacte. En aquests casos, a més, l’ajuntament vol introduir un topall d’un 5% màxim durant els primers tres anys. En cas de decrement, s’aplicarà la rebaixa el primer any.

Un ple extraordinari, el proper dimecres 10 de maig, haurà d’aprovar l’informe del ministeri i la proposta del govern sobre la modificació dels tipus impositius de l’IBI per l‘any que ve, la fixació dels topalls d’increment de l’impost i l’adequació de l’ordenança fiscal que ho regula. La intenció és congelar el tipus general.

Superat el tràmit del ple, el ministeri haurà d’aprovar la ponència, que s’exposarà al públic durant el mes de juny. Tot seguit es farà arribar la informació als contribuents, que rebran unes claus per accedir-hi de forma electrònica, des de casa o des de les oficines d’atenció al públic, on s’habilitarà un dispositiu especial. Aquelles persones que no ho puguin fer, rebran posteriorment una notificació postal. Un cop es disposi de la documentació, cada ciutadà podrà presentar els recursos o al·legacions que consideri necessàries. L’emissió del padró de l’IBI de 2018 està prevista per al 15 de gener de l’any que ve.

Votació de la Comissió Informativa

La reunió extraordinària de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert ha servit per aprovar els dos punts previstos a l’ordre del dia, els quals s’han elevat al Ple Extraordinari previst pel proper dimecres 10 de maig. Això sí, els dos dictàmens han prosperat gràcies als únics vots favorables dels partits que formen l’equip de Govern: PSC i PdeCAT.

La resta de forces s’han abstingut en la votació sobre l’informe favorable de la Ponència de valors, el document base que estableix els criteris de valoració dels immobles i la delimitació del sòl. D’altra banda, la proposta de tipus impositius i bonificacions presentada per l’equip de Govern ha estat rebutjada per la CUP, mentre que Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i Ciutadans s’han abstingut. En aquest punt, que també es debatrà en la sessió plenària, l’executiu municipal proposa congelar el gravamen en el 0,69 actual i incrementar-lo del 0,93 al 1’03 per a tots aquells casos considerats VIPS, és a dir, la desena part de les finques amb una valoració cadastral més alta.