Symibiosyst High Resolution

El grup de recerca GRIC de l’ESEIAAT contribueix a generar energia neta per al sector agrícola

Combinar l’activitat agrícola i la producció d’energia solar a partir de plaques fotovoltaiques és l’objectiu del projecte SYMBIOYST, impulsat per un consorci de 16 socis europeus entre els quals s’inclou el grup GRIC de l’ESEIAAT de la UPC a Terrassa.

En el marc d’aquest projecte, investigadors i investigadores de la Universitat desenvoluparan eines tecnològiques per contribuir a generar energia neta per al sector agrícola a Europa.

El Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC), el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI), l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI) i el Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC contribuiran al desenvolupament de solucions i estratègies tecnològiques per augmentar la competitivitat d’aquestes solucions, tot minimitzant l’impacte sobre el paisatge i el medi ambient en general.

Concretament, el Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC), de l’ESEIAAT de la UPC a Terrassa, expert en implementar millores d’eficiència energètica des de múltiples perspectives, dissenyarà estructures de suport de panells solars més sostenibles utilitzant materials com la fusta. També desenvoluparà models de negoci en diferents entorns agrícoles

Per la seva banda, el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) desenvoluparà un robot a mida, capaç de moure’s en l’entorn agrícola i equipat amb sensors. Les dades obtingudes serviran per ajustar variables com l’angle de les plaques solars, de cara a optimitzar la generació d’energia.

L’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC) donarà suport al desenvolupament de bessons digitals dels sistemes agrovoltaics, que permetin avaluar les diferents solucions.

Les proves pilot es faran  a l’Agròpolis, un espai de la UPC per a la recerca i la innovació en tecnologies aplicades al sector agroalimentari, instal·lat a Viladecans. Es tracta d’un camp de cultiu hortícola real, on investigadors del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia testejaran les solucions proposades.

El consorci interdisciplinari de SYMBIOSYST està format per socis de tota la cadena de valor, amb dècades d’experiència en agricultura, agricultura de precisió, tecnologia, mòduls i sistemes fotovoltaics i aplicacions fotovoltaiques integrades com BIPV i agroPV. Està coordinat per Eurac Research (Itàlia) i en formen part, a més de la UPC, centres de recerca i entitats de Bèlgica, Països Baixos i el Regne Unit.

Symibiosyst High Resolution