El manteniment dels camins, imprescindible per a la prevenció d’incendis al bosc

Quan els declara un incendi al bosc salta l’alarma a la caserna de bombers més propera. Però els primers en arribar-hi són els voluntaris dels ADF, un cos de vigilància permanent indispensable: actuen ràpid i són els que coneixen els camins més directes per arribar a l’incendi.

A Terrassa els ADF recorren diàriament aquests camins per assegurar-se que estan en les millors condicions i quins són transitables pels camions de bombers. Cada dia queden en aquest punt de Can Gonteres per dissenyar la ruta en base a un mapa que s’actualitza anualment.

El Pla d’Incendis Forestals estableix cada any uns vuit camins que cal arranjar al terme municipal de Terrassa. En un any, un camí que s’ha arreglat pot tornar a tancar-se, com aquest, pel creixement de la vegetació. L’objectiu és que pugui ser operatiu altre cop.

L’Ajuntament, entre l’any passat i aquest, ha destinat 174.016 euros ha arranjar 62 hectàrees de franges perimetrals i a mantenir camins i infraestructures necessàries per a l’extinció d’incendis, com són les basses que proveeixen aigua als helicòpters. Les pluges de la primavera no han fet abaixar la guàrdia.

Terrassa compta amb uns quaranta voluntaris actius de l’Agrupació de Defensa Forestal, una figura única i imprescindible que treballa de manera coordinada amb bombers i agents rurals per al manteniment dels boscos.