El mercat comarcal Mercavallès estrenarà el setembre un paviment renovat durant l’estiu

Aquest juliol començaran les obres de millora del mercat comarcal de fruites i verdures, Mercavallès, consistents en la renovació del paviment de la nau i els seus accessos laterals. Es tracta d’unes obres de gran envergadura que permetran guanyar qualitat a la llotja, però també provocaran certes afectacions a l’equipament mentre es duguin a terme. És per això que el Consell Comarcal – ens gestor de Mercavallès- juntament amb l’Associació de Majoristes, han dissenyat un seguit d’actuacions per tal de minimitzar les afectacions i garantir el normal funcionament del mercat.

Les obres es portaran a terme entre el 20 de juliol i l’11 de setembre d’enguany, coincidint amb el període estival quan baixa l’activitat comercial. Els treballs es realitzaran fora de l’horari comercial: els dies laborables, de les 6 de la tarda a les 12 del migdia, i els caps de setmana i festius, de 8 del matí a 8 del vespre. Comportaran l’execució dels treballs en dues fases principals: la demolició de l’actual paviment, i l’execució del nou.

Per evitar al màxim les molèsties, tant als i les titulars de les concessions, com també als i les clients, s’han dissenyat un seguit de mesures per mantenir l’activitat habitual del mercat. Aquestes mesures inclouen indicacions per a la circulació excepcional de persones i mercaderies durant l’obra, protecció de les parades i elements de comunicació