El mNACTEC acull el II Congrés d’Acústica de Catalunya, l’Acusti.cat

El soroll és el segon agent contaminant de més impacte sobre la salut després, únicament, de la contaminació atmosfèrica. Segons els darrers estudis del 2016, el 28% de la població que viu a les grans aglomeracions urbanes de Catalunya està exposada a nivells superiors als objectius de qualitat acústica durant el dia i el 40% durant la nit. Només l’11,4% gaudeix d’uns valors considerats com a zona tranquil•la urbana. El trànsit i les activitats de tota mena són els dos factors que més eleven aquests nivells.

Aquest dimecres, 25 d’abril, Dia Mundial Sense Soroll, ha començat al mNACTEC el II Congrés d’Acústica de Catalunya, l’Acusti.cat.

L’objectiu d’aquest certamen bianual, és reflexionar i debatre sobre els reptes i dilemes per reduir el soroll i millorar la qualitat de vida a les grans ciutats. Al llarg de dos dies, 330 inscrits, participaran en tallers i conferències impartides per un centenar de ponents.

La ponència inaugural ha anat a càrrec d’Henk Wolfert, un dels experts europeus sobre contaminació acústica de la xarxa Eurocities.

L’Acusti.cat és l’acte central de la Setmana Sense Soroll, organitzada per la Generalitat i els dos esdeveniments s’inclouen, a la vegada, en la programació de l’European Green Week.

La primera edició del congrés es va celebrar fa dos anys a Sabadell i, al 2020, el tercer, es farà a Sant Cugat del Vallès.

L’Acusti.cat està coorganitzat per la Generalitat, la Diputació, l’Associació Catalana de Consultors Acústics, el Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica i els ajuntaments de Sabadell i Terrassa.