El MNACTEC compra un turboreactor General Electric J79 per a la seva col·lecció de motors

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya acaba d’adquirir una nova peça per a la seva col·lecció de motors. Es tracta d’un turboreactor General Electric J79 fabricat als anys 60 i utilitzat a gran varietat d’avions, tant caces com bombarders. Fa prop de 6 metres de llargària i 1.800 kg de pes i és capaç de desenvolupar una potència d’entre 71 i 83 kN.

Se’n van fabricar moltes unitats però a partir dels anys 90 ja van deixar de funcionar i cada vegada en cada menys. Per això, per al MNACTEC és una peça molt important i única, tant des del punt de vista patrimonial com d’evolució de la tecnologia.

Ara cal posar la peça a punt. Està previst sotmetre-la a un procés de restauració i neteja al taller del museu. La primera dificultat ha estat el transport. S’ha hagut de fer un estudi per portar-la i construir un suport específic per subjectar-la i desplaçar-la. Un cop al taller, s’analitza per saber les problemàtiques que té i, en base a això, començar a treballar.

De moment sembla clar que caldrà retirar algunes zones repintades per amagar els òxids i els cops, consolidar la peça aturant la corrosió.

Un cop restaurat, esperen que en un període de 6 mesos, la idea és que el turboreactor General Electric J79 formi part d’una gran exposició d’aeronàutica i astronàutica en el futur.