El ‘MNACTEC en ruta’ per les escoles de Catalunya

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha engegat el programa d’activitats educatives del projecte “MNACTEC en ruta”, un nou format de propostes per a la comunitat educativa en què seran els monitors/es del Museu els que es desplaçaran als centres docents de Catalunya en lloc d’acudir l’alumnat al Museu. Es vol anar més enllà de l’espai tradicional del museu per portar de ruta la ciència i la tecnologia i fer-la arribar arreu del país, amb propostes per a diversos tipus de públic: escolar, familiar, adult, etc.

Amb aquest nou programa, el MNACTEC vol donar una primera resposta a les noves necessitats dels centres educatius en la situació actual derivada de la Covid-19 i oferir un nou format per portar el coneixement de la ciència i la tecnologia a les aules d’arreu del país. Igualment, aquesta nova oferta d’activitats permet als centres educatius estalviar temps i diners en desplaçaments.

Noves activitats

El programa educatiu de “MNACTEC en ruta” s’inicia aquest curs amb la programació de tres noves activitats: una per a l’alumnat d’educació infantil, una per a l’educació primària i una tercera adreçada a l’alumnat d’educació secundària.

  • MNACTEC en ruta: Com ens vestim? (educació infantil i cicle inicial d’educació primària). L’alumnat muntarà un puzle 3D del museu per tal de veure com és l’edifici i què s’hi podia fer abans. Posteriorment observaran i manipularan fibres tèxtils, cosiran peces de roba i faran teixits moderns amb llums.
  • MNACTEC en ruta: Qui vol fer ciència? (cicles mitjà i superior d’educació primària). A través de diferents experiments, l’alumnat podrà treballar com és el mètode científic, formulant diverses hipòtesis que després hauran de demostrar a través d’experiments senzills.
  • MNACTEC en ruta: Descobrim el geni Leonardo da Vinci (ESO). L’alumnat descobrirà què sap sobre Leonardo da Vinci i aprendrà curiositats de la seva gran obra creativa relacionada amb invents, màquines i tecnologia. Es treballarà en grups per veure com es poden construir estructures simples, i s’acabarà construint una gran cúpula entre tota la classe