El MNACTEC és reconegut com part central del patrimoni industrial a nivell europeu

El MNACTEC i la UAB creen la Càtedra de Recerca en Patrimoni, Tecnologia i Societat

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat un conveni per a la creació de la Càtedra de Recerca UAB-MNACTEC en Patrimoni, Tecnologia i Societat. L’objectiu de la Càtedra és promoure activitats d’investigació, docència, formació i difusió en l’àmbit científic de la societat i el patrimoni industrial.

La Càtedra s’articula a partir de tres grans eixos temàtics. El primer és la tecnologia, cultura i medi ambient: una visió renovada del paper de la tecnologia i la indústria en les nostres societats i en els nostres paisatges a múltiples escales, inclosos els grans reptes globals. El segon eix fa referència a museus de la ciència, la tecnologia i la indústria: un debat ambiciós i rigorós sobre els objectius, els continguts i les expressions d’aquests espais expositius amb l’horitzó de la dècada 2030-2040, que integri les demandes socials recents de transformació museística a través de la participació comunitària. Per últim hi ha l’eix del Patrimoni: noves estratègies per ampliar la noció de patrimoni industrial segons perspectives internacionals, que permetin gestionar la cultura material del passat i projectar-la cap al futur de manera oberta, col·lectiva, sostenible i més democràtica.

Entre les activitats que s’hi duran a terme destaquen l’organització de jornades en els àmbits del patrimoni industrial, científic i tècnic; treballs de catalogació, recuperació i classificació del patrimoni moble cientificotècnic; l’organització del cicle de seminaris “Tecnologia, Cultura del Paisatge i Medi Ambient”; la creació d’una pàgina web; l’organització d’un taller de bones pràctiques en la restauració del patrimoni industrial, i l’obertura de diferents línies de recerca en tots els camps del patrimoni industrial, científic i tècnic amb una visió de passat i amb aplicacions de present i futur. També pretén promocionar treballs d’estudiants universitaris de grau i màster centrats en la temàtica, i donar-hi suport.

La Càtedra s’adscriu al Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB i s’ha posat en funcionament aquest juny amb la formalització de la Comissió de Recerca i Seguiment. La Càtedra comptarà també amb la col·laboració d’altres departaments universitaris i entitats externes, com l’Institut Ramon Muntaner (IRMU). La Comunitat Orientada a Reptes Estratègics (CORE) en Patrimoni Cultural de la UAB ha estat l’encarregada d’impulsar la creació de la Càtedra a la Universitat.